Nhà gỗ lim 3 gian 24 cột – Phù Ninh – Phú Thọ

Nhà gỗ lim 3 gian 24 cột – Phù Ninh – Phú Thọ

Hình ảnh công trình nhà gỗ lim 3 gian đang trong quá trình thi công tại xã Phú Lộc, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ. Đây là công trình nhà gỗ lim 3 gian được thiết kế với 24 cột đứng đất, công trình mới được Nhà Gỗ Thạch Thất hoàn thiện trong tháng vừa qua.

Kích thước chi tiết của ngôi nhà:

  • Nhà gỗ lim 3 gian, 24 cột đứng đất.
  • Lòng nhà rộng 5m1, gian giữa rộng 2m82, hai gian biên rộng 2m55, hiên rộng 1m7.
  • Cột cái vanh 90cm, Cột con vanh 80cm, Cột hiên vanh 70cm.

Cùng xem một số hình ảnh trong quá trình thi công ngôi nhà.

nhà gỗ lim 3 gian phú thọnhà gỗ lim 3 gian phú thọnhà gỗ lim 3 gian phú thọnhà gỗ lim 3 gian phú thọ nhà gỗ lim 3 gian phú thọ nhà gỗ lim 3 gian phú thọ nhà gỗ lim 3 gian phú thọ    nhà gỗ lim 3 gian phú thọ nhà gỗ lim 3 gian phú thọ nhà gỗ lim 3 gian phú thọ  nhà gỗ lim 3 gian phú thọ nhà gỗ lim 3 gian phú thọnhà gỗ lim 3 gian phú thọ