Nhà Thờ Họ 3 Gian Gỗ Lim – Sầm Sơn – Thanh Hóa

Nhà Thờ Họ 3 Gian Gỗ Lim – Sầm Sơn – Thanh Hóa

Nhà thờ họ 3 gian gỗ lim được xưởng sản xuất Nhà Gỗ Thạch Thất thiết kế và thi công hoàn thiện cho khách hàng tại Sầm Sơn – Tỉnh Thanh Hóa. Công trình được hoàn thiện vào tháng 6 năm 2020. Quý khách cùng xem một số hình ảnh được chụp lại tại công trình trong quá trình lắp ráp hoàn thiện.