Thi công nhà thờ tổ 3 gian gỗ lim lào tại Chùa Phượng Trì – Đan Phượng – Hà Nội

Thi công nhà thờ tổ 3 gian gỗ lim lào tại Chùa Phượng Trì – Đan Phượng – Hà Nội

Những hình ảnh trong quá trình thi công nhà thờ tổ 3 gian gỗ lim lào tại Chùa Phượng Trì – huyện Đan Phượng – tp.Hà Nội. Đây là một công trình con trong tổng thể công trình mà Nhà Gỗ Thạch Thất đang xây dựng và hoàn thiện tại Chùa Phượng Trì.

Kích thước chi tiết của ngôi nhà thờ tổ là:

– Lòng nhà 5,13m

– Hiên trước + hiên sau là 0,8m

– Cột cái đường kính 32 cm

– Cột con đường kính 28 cn.

Xem một số hình ảnh quá trình thi công lắp ráp nhà thờ tổ :

làm nhà thờ tổ lắp ráp thi công nhà thờ tổ thi công nhà thờ tổ làm nhà thờ tổ xây dựng nhà thờ tổ bằng gỗ