Ngôi Tam Quan Chùa Phượng Trì – Đan Phượng – Hà Nội

Ngôi Tam Quan Chùa Phượng Trì – Đan Phượng – Hà Nội

Một số hình ảnh quá trình làm và hoàn thiện ngôi Tam Quan tại Chùa Phượng Trì – thị trấn Trôi, huyên Đan Phượng – Hà Nội. Ngôi Tam Bảo này được Nhà Gỗ Huy Trọng hoàn thiện vào cuối năm 2016 vừa qua.

tam quan chùa phượng trì đan phượng hà nội  tam quan chùa phượng trì đan phượng hà nội tam quan chùa phượng trì đan phượng hà nội tam quan chùa phượng trì đan phượng hà nội tam quan chùa phượng trì đan phượng hà nộitam quan chùa phượng trì đan phượng hà nộitam quan chùa phượng trì đan phượng hà nộitam quan chùa phượng trì đan phượng hà nội tam quan chùa phượng trì đan phượng hà nội tam quan chùa phượng trì đan phượng hà nội